Opzeggingen

Algemeen

Voor het opzeggen van huur van de woning geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. U kunt opzeggen per de 1e van de maand. Bijvoorbeeld, wanneer u per 1 januari de huur opzegt, heeft u op 1 februari de woning opgeleverd. 31 januari is dan de laatste huurdag.

Het is niet mogelijk telefonisch op te zeggen, u dient altijd schriftelijk op te zeggen. Indien het huurcontract op meerdere namen staat, dienen alle contractanten de huuropzegging te ondertekenen

Het is niet mogelijk om namens een huurder op te zeggen, tenzij u hiervoor aantoonbaar gemachtigd bent, u dient deze machtiging bij de opzegging te voegen. In geval van overlijden dient een afschrift van de akte van overlijden meegestuurd te worden.

U kunt de ondertekende huuropzegging (aangetekend) versturen naar:

Stichting Woningmaatschap of RFM fondsen of SOLID fondsen
Afdeling Vastgoedbeheer
Postbus 268
3970 AG DRIEBERGEN

Of u kunt de ondertekende huuropzegging inscannen en mailen naar woningmaatschap@vsnnv.nl.

Wij verzoeken u in de huuropzeggingsbrief de volgende gegevens te vermelden:
– op welke woning de opzegging betrekking heeft;
– per welke datum u de woning opzegt;
– uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer(s), en e-mail;
– uw nieuwe adres of een correspondentieadres.

Na ontvangst van uw opzegging zullen wij de huuropzegging aan u bevestigen en zal een lokale makelaar in de woning een voorinspectie houden. Tijdens deze inspectie zal aangegeven worden hoe de woning opgeleverd dient te worden. Bij de eindinspectie wordt bekeken of de overeengekomen herstellingen (indien van toepassing) zijn uitgevoerd, waarna de sleutels worden ingenomen.

Opleveren

De woning dient te allen tijde leeg, schoon en vrij van verhuur te worden opgeleverd. Indien u bepaalde zaken in de woning wilt achterlaten, dient u dit bij de voorinspectie met de makelaar te bespreken. Op basis van de inspectie wordt beoordeeld of bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld laminaat of vloerbedekking kunnen achterblijven. Een lijst waaraan de leegkomende woning dient te voldoen wordt standaard bijgevoegd bij onze bevestigingsbrief van de huuropzegging en is hier te downloaden.