Opzeggingen

Algemeen

Voor het opzeggen van huur van de woning geldt een opzegtermijn van 1 maand. U kunt opzeggen per de 1e van de maand. Bijvoorbeeld, u wilt de woning verlaten per 1 januari, dan dient de opzegging uiterlijk 30 november voorafgaand door ons te zijn ontvangen. Het is niet mogelijk telefonisch op te zeggen, u dient altijd schriftelijk op te zeggen. Indien het huurcontract op meerdere namen staat, dienen alle contractanten de huuropzegging te ondertekenen.

De opzegging dient u te zenden naar:

Postbus 268
3970 AG Driebergen

Wij verzoeken u in de huuropzeggingsbrief aan te geven op welke woning de opzegging betrekking heeft, per welke datum u de woning opzegt, uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer(s) en uw nieuwe adres of een correspondentieadres.

Na ontvangst van uw schriftelijke opzegging zullen wij de huuropzegging eveneens schriftelijk aan u bevestigen en zal een lokale makelaar in de woning een voorinspectie houden. Tijdens deze inspectie zal aangegeven worden hoe de woning opgeleverd dient te worden. Bij de eindinspectie wordt bekeken of de overeengekomen herstellingen (indien van toepassing) zijn uitgevoerd, waarna de sleutels worden ingenomen.

Opleveren

De woning dient ten alle tijden leeg, schoon en vrij van verhuur te worden opgeleverd. Indien u bepaalde zaken in de woning wilt achterlaten, dient u dit bij de voorinspectie te bespreken. Op basis van bevindingen wordt beoordeeld of bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld laminaat of vloerbedekking kunnen achterblijven. Een lijst waaraan de leegkomende woning dient te voldoen wordt standaard bijgevoegd bij onze bevestigingsbrief van de huuropzegging. Indien gewenst kunt u de opleverlijst ook eerder aanvragen, dan kan de opleverlijst u ook per e-mail toegezonden worden.