Huuropzeggingen

Opzegtermijn van de huurovereenkomst

Voor het opzeggen van huur van de woning geldt een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand en u kunt de huur uitsluitend opzeggen per de eerste van de maand. Bijvoorbeeld: wanneer u voor 1 januari de huurovereenkomst opzegt, dan is 31 januari de laatste huurdag. Op uiterlijk 1 februari dient u de woning op te leveren. 

Telefonisch beëindigen van de huurovereenkomst

Het is niet mogelijk telefonisch op te zeggen, u dient altijd schriftelijk op te zeggen. Indien de huurovereenkomst op meerdere namen staat, dienen alle contractanten de huuropzegging te ondertekenen.

Schriftelijk beëindigen van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst moet altijd door de huurder(s) zelf worden beëindigd, het is niet mogelijk om een huurovereenkomst namens een huurder op te zeggen.  Hiervoor gelden twee uitzonderingen:

  1. Wanneer u hiervoor aantoonbaar gemachtigd bent. U dient deze machtiging bij de opzegging te voegen.
  2. In geval van overlijden. Wanneer een huurder is overleden, kunt u dit aan ons doorgeven via het formulier Melding met betrekking tot overlijden huurder. Bij het opsturen van het formulier ontvangen wij graag ook een bijbehorend kopie van de overlijdensakte.

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst kunt u gebruik maken van het Huuropzeggingsformulier of u kunt een eigen huuropzeggingsbrief opstellen. Wij verzoeken u in de huuropzeggingsbrief de volgende gegevens te vermelden:
– op welke woning de opzegging betrekking heeft;
– per welke datum u de woning opzegt;
– uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer(s), en e-mail;
– uw nieuwe adres of een correspondentieadres.

Opsturen van uw huuropzegging

U kunt de ondertekende huuropzegging per e-mail versturen naar woningmaatschap@vsnnv.nl of per aangetekende post versturen naar:

Stichting Woningmaatschap of RFM fondsen of SOLID fondsen
Afdeling Vastgoedbeheer
Postbus 268
3970 AG DRIEBERGEN

Na ontvangst van uw opzegging zullen wij de huuropzegging aan u bevestigen en zal een lokale makelaar in de woning een voorinspectie houden. Tijdens deze inspectie zal aangegeven worden hoe de woning opgeleverd dient te worden. Bij de eindinspectie wordt bekeken of de overeengekomen herstellingen (indien van toepassing) zijn uitgevoerd, waarna de sleutels worden ingenomen.

Opleveren van uw woning

De woning dient te allen tijde leeg, schoon en vrij van verhuur te worden opgeleverd. Indien u bepaalde zaken in de woning wilt achterlaten, dient u dit bij de voorinspectie met de makelaar te bespreken. Op basis van de inspectie wordt beoordeeld of bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld laminaat of vloerbedekking kunnen achterblijven. Een lijst waaraan de leegkomende woning dient te voldoen wordt standaard bijgevoegd bij onze bevestigingsbrief van de huuropzegging en is hier te downloaden.