Onderhoudsmeldingen

Algemeen

U kunt uw onderhoudsmeldingen elke werkdag tussen 08:30 uur en 10:00 uur telefonisch doorgeven op het telefoonnummer 0343-514559. U kunt uw meldingen ook indienen per e-mail (woningmaatschap@vsnnv.nl). Indien u per e-mail een melding doorgeeft, dan verzoeken wij u in uw bericht altijd het adres waar de melding betrekking op heeft en uw telefoonnummer te vermelden.

Kleine herstellingen

Er zijn kleine onderhoudszaken in uw woning die niet voor rekening van de verhuurder zijn en door u zelf opgelost dienen te worden. Een overzicht van deze “Kleine Herstellingen” kunt u op de website van de Rijksoverheid terugvinden. Mocht u naar aanleiding van de lijst nog vragen hebben, dan kunt u hierover uiteraard contact met ons opnemen.

Zelf aan te brengen Woningverbeteringen

Indien u voornemens bent in de door u gehuurde woning een woningaanpassing aan te brengen, verzoeken wij u dit schriftelijk, onderbouwd met tekeningen of schetsen naar ons toe te sturen. Op individuele basis wordt bij elk verzoek bekeken of voor de woningaanpassing toestemming verleend kan worden. Een verzoek wordt altijd afgewezen als de verhuur- of verkoopbaarheid van de woning geschaad wordt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hierover uiteraard contact met ons opnemen.