Huurbetalingen / incasso

Algemeen

De huur dient maandelijks voor aanvang van de komende maand door ons te zijn ontvangen.

Automatische incasso

Om te voorkomen dat een huurbedrag of huur- en servicekostenaanpassing gemist wordt, is het mogelijk een machtiging af te geven zodat maandelijks de huur door ons van uw bankrekening afgeschreven wordt. Hierdoor hoeft u zelf geen verdere actie te ondernemen bij aanpassingen van het huurbedrag of voorschotbedrag voor de service en/of stookkosten. De machtigingskaart dient u volledig ingevuld naar ons terug te zenden. Na ontvangst van uw ingevulde machtigingskaart sturen wij u een schriftelijk bevestiging van de ontvangst en per welke maand voor het eerst gebruik van uw machtiging gemaakt gaat worden. De huur wordt op de 1e (of indien de 1e in het weekeinde of op een feestdag valt, de eerst volgende werkdag na de 1e) van de maand afgeschreven. Voor het aanvragen van een machtigingsformulier kunt u contact met ons opnemen.

Acceptgirokaarten

Door de opkomst van onlinebankieren, wegen de kosten van het versturen en verwerken van acceptgirokaarten niet op tegen de baten. Door ons worden geen acceptgirokaarten verstuurd. Indien u geen machtiging voor het automatisch hebt afgegeven, dient u zelf maandelijks de huur over te maken.

Huurachterstand

Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat de huur te laat betaald wordt. Het is raadzaam bij betalingsmoeilijkheden direct contact met ons op te nemen om na te gaan welke mogelijkheden er zijn de achterstand te beperken. Het niet tijdig reageren op herinneringen kan leiden tot extra incassokosten waardoor een achterstand nog moeilijker in te lopen is. Bij achterstand wordt u maandelijks schriftelijk herinnerd.

Herinnering, Aanmaning en Sommatie

Herinnering

Bij het uitblijven van betaling worden drie soorten brieven verzonden. Bij de eerste maand achterstand ontvangt u een herinneringsbrief. In deze brief wordt u gewezen op de achterstand, er zijn geen administratiekosten aan verbonden.

Aanmaning

Bij de tweede maand dat er geen betaling plaatsvindt, wordt een aanmaning verzonden. Op de aanmaning worden € 10,– administratiekosten in rekening gebracht.

Sommatiebrief

Wanneer na 3 maanden de vordering niet voldaan is, ontvangt u een sommatiebrief. In de deze brief wordt u gevraagd binnen 16 dagen alsnog tot betaling over te gaan. Bij het uitblijven van betaling wordt de zaak vervolgens ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau.

Deurwaarder / Incassobureau

Bij het uitblijven van betaling na ontvangst van een sommatiebrief, wordt een openstaande vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Ontvangt u bericht van het incassobureau dan dient u alle correspondentie ten aanzien van de openstaande vordering aan het incassobureau te richten.