Huurbetalingen / incasso

Algemeen

De huur dient maandelijks voor aanvang van de komende maand door ons te zijn ontvangen. Dit kan door een automatische incasso, een handmatige huurbetaling of door een periodieke betaalopdracht bij uw bank.

Automatische incasso

Om te voorkomen dat een huurbetalinggemist wordt, is het mogelijk een machtiging ten behoeve van een automatische incasso af te geven. Hiermee wordt maandelijks de huur (inclusief eventuele service- en/of stookkosten) door ons van de door u opgegeven bankrekening afgeschreven. Het voordeel hiervan is voor u dat u zelf geen actie hoeft te ondernemen bij aanpassingen van het huurbedrag of van het  voorschotbedrag voor de service- en/of stookkosten.

Voor het aanvragen van een machtigingsformulier kunt u contact met ons opnemen, de machtigingskaart dient u volledig ingevuld naar ons terug te zenden. Na ontvangst van uw ingevulde machtigingskaart sturen wij u een schriftelijk bevestiging van de ontvangst en per welke maand voor het eerst gebruik van uw machtiging gemaakt gaat worden. De huur wordt op de 1e (werk)dag van de maand afgeschreven.

Acceptgirokaarten

Door de opkomst van onlinebankieren, wegen de kosten van het versturen en verwerken van acceptgirokaarten niet op tegen de baten. Door ons worden geen acceptgirokaarten verstuurd. Indien u geen machtiging voor het automatisch hebt afgegeven, dient u zelf maandelijks de huur over te maken.

Huurachterstand

Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat de huur te laat betaald wordt. Het is raadzaam bij betalingsmoeilijkheden direct contact met ons op te nemen om na te gaan welke mogelijkheden er zijn de achterstand te beperken. U kunt de afdeling Debiteuren per e-mail bereiken.

Het niet tijdig betalen van de huur en/of bij niet reageren op herinneringen kunt u ervan uitgaan dat er incassokosten in rekening gebracht worden, waardoor een achterstand nog moeilijker in te lopen is. Bij een huurachterstand wordt u maandelijks schriftelijk herinnerd.

Herinneringen, aanmaningen en sommaties

Bij het uitblijven van betaling worden drie soorten brieven verzonden.

Herinnering

Bij de eerste maand achterstand ontvangt u een herinneringsbrief. In deze brief wordt u gewezen op de achterstand, er zijn geen administratiekosten aan verbonden.

Aanmaning

Bij de tweede maand dat er geen betaling plaatsvindt, wordt een aanmaning verzonden. Op de aanmaning worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Sommatiebrief

Wanneer na 3 maanden de vordering niet voldaan is, ontvangt u een sommatiebrief. In de deze brief wordt u gevraagd binnen 16 dagen alsnog tot betaling over te gaan. Bij het uitblijven van betaling wordt de zaak vervolgens ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau.

Deurwaarder / Incassobureau

Bij het uitblijven van betaling na ontvangst van een sommatiebrief, wordt een openstaande vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Ontvangt u bericht van het incassobureau dan dient u alle correspondentie ten aanzien van de openstaande vordering aan het incassobureau te richten.