Verhuurbeleid

Verhuur van lege woningen

Na het leegkomen van woningen wordt in de meeste gevallen gekozen de woning aan particulieren te verkopen. Dit betekent concreet dat het niet mogelijk is een woning via ons te huren. Door ons worden ook geen wachtlijsten bijgehouden. In de meeste gevallen is het wel mogelijk uw huurwoning zelf te kopen. In het hoofdstuk Verkoopbeleid kunt u hier meer over lezen.

Onderhuur / woningruil

Het beleid van de Stichting Woningmaatschappen laat op geen enkele wijze onderhuur of woningruil toe. Het onderverhuren van (een gedeelte van) uw woning wordt in onze huurovereenkomsten niet toegestaan en verzoeken hiertoe worden afgewezen.

Uitschrijven van medehuurder

Het kan voorkomen dat gedurende een huurperiode één van de huurders uitgeschreven wil worden van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld bij het beëindigen van een relatie. Het verzoek tot het aanpassen van de huurovereenkomst dient door beide contractanten gezamenlijk ingediend te worden. Van de achterblijvend huurder dienen wij ter toetsing aan de inkomensnorm de volgende documenten te ontvangen:

 • Een geanonimiseerde kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een recente werkgeversverklaring (maximaal drie maanden oud);
 • Drie recente en elkaar opvolgende salarisspecificaties;
 • Drie bankafschriften/stortingsbewijzen behorende bij de salarisspecificaties;
 • Een UWV verzekeringsbericht, te downloaden met DigiD. Let u erop dat u kiest voor het document zonder BSN erop vermeld;
 • Overzicht kredietregistratie BKR (hier op te vragen);
 • Een kopie van de bankpas voor de rekening waarvan de huur overgemaakt gaat worden, indien deze wijzigt.

Na ontvangst van het verzoek, worden de ontvangen documenten beoordeeld op volledigheid en juistheid. Wanneer op basis van het aangeleverde dossier een akkoord kan worden gegeven op het wijzigen van de tenaamstelling, zal een aanvulling op de huurovereenkomst worden opgesteld. Deze dient door de achterblijvende huurder en door de vertrekkende huurder ondertekend te worden, voordat deze aan ons geretourneerd wordt. Na retourneren wordt de wijziging door ons getekend en vervolgens zal één exemplaar voor uw dossier ter beschikking worden gesteld. Een kopie behouden wij voor ons eigen dossier.

Voor het aanpassen van de huurovereenkomst wordt € 150,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Een wijzigingsverzoek kan afgewezen worden als blijkt dat de gene die in de woning achterblijft onvoldoende financiële draagkracht heeft om de huurovereenkomst op eigen naam voort te zetten.

Voor het aanpassen van de huurovereenkomst bij overlijden worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Indien één van de huurders overleden is, wordt de tenaamstelling van de huurovereenkomst na ontvangst van de overlijdensakte aangepast.

Medehuurderschap

Voor het bijschrijven van een medebewoner op het huurovereenkomst gelden de volgende (wettelijke) voorwaarden:

 1. De samenwoner moet gedurende twee jaar zijn of haar hoofdverblijf in de woonruimte hebben en met de hoofdhuurder een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voeren.
 2. De vordering mag niet de kennelijke strekking hebben de samenwoner op korte termijn de positie van hoofdhuurder te verschaffen.
 3. De samenwoner moet vanuit financieel oogpunt voldoende waarborg bieden voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst.

Om aan te kunnen tonen dat u als huurders gezamenlijk aan bovenstaande voldoet, verzoeken wij u om uw aanvraag schriftelijk, ondertekend, aan ons te zenden met als bijlagen van beide personen:

 • Een geanonimiseerde kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een recente werkgeversverklaring (maximaal drie maanden oud);
 • Drie recente en elkaar opvolgende salarisspecificaties;
 • Drie bankafschriften/stortingsbewijzen behorende bij de salarisspecificaties;
 • Kopie uittreksel van het bevolkingsregister waaruit blijkt dat de medebewoner minimaal twee jaar op het adres staat ingeschreven.
 • Kopie van het samenlevingscontract of huwelijksakte waaruit blijkt dat er gedurende minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding is gevoerd.
 • Een UWV verzekeringsbericht, te downloaden met DigiD. Let u erop dat u kiest voor het document zonder BSN erop vermeld;
 • Overzicht kredietregistratie BKR (hier op te vragen);
 • Een kopie van de bankpas voor de rekening waarvan de huur overgemaakt gaat worden, indien deze wijzigt;
 • Bij een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geldt dat uw medebewoner automatisch medehuurder wordt. Uw medebewoner dient wel in de woning in te wonen. Om de tenaamstelling aan te passen verzoeken wij u aanvullend een kopie van de trouwakte bij uw verzoek mee te sturen.

Na ontvangst van het verzoek, worden de ontvangen documenten beoordeeld op volledigheid en juistheid. Wanneer op basis van het aangeleverde dossier een akkoord kan worden gegeven op het wijzigen van de tenaamstelling, zal een aanvulling op de huurovereenkomst worden opgesteld. Deze dient door u en de toekomstige medehuurder ondertekend te worden voordat deze aan ons geretourneerd wordt. Na retourneren wordt de wijziging door ons getekend en vervolgens zal één exemplaar voor uw dossier ter beschikking worden gesteld. Een kopie behouden wij voor ons eigen dossier.

Voor het aanpassen van de huurovereenkomst wordt € 150,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 

Inkomensvoorwaarden

Als inkomensvoorwaarde geldt in de basis dat een kandidaat huurder minimaal 42 tot 48 keer de huurprijs als bruto jaarinkomen verdient (opgebouwd uit maandsalaris en vakantiegeld). Het inkomen van een tweede kandidaat huurder wordt niet volledig meegenomen in deze inkomensberekening. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina over de Wet Goed Verhuurderschap.