Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons! Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

Stichting Woningmaatschap, Solid Fund of RFM behandelen uw persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is.

De persoonsgegevens die we verwerken hebben we nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. We verwerken niet meer gegevens dan nodig om onze huurders van dienst te kunnen zijn. Alleen de personen binnen onze organisatie die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot de persoonsgegevens. We doen niet aan profilering.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf
25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren/nakomen van de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld aan aannemers, verzekeraars, Vereniging van Eigenaren en eventueel deurwaarders.

Uitsluitend wanneer we hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, gemeenten, opsporingsinstanties, zoals politie en Openbaar Ministerie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens. Als je hier vragen over hebt, kun je contact met ons opnemen.

Onze website maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming noodzakelijk is.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’, dan kunt u ons een brief sturen. Voeg bij uw brief een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs (BSN nummer graag onleesbaar maken). U kunt uw brief (zonder postzegel) sturen naar:

Stichting Woningmaatschap

T.a.v. Privacy Officer

Antwoordnummer 7300

3970 TH  DRIEBERGEN-RIJSENBURG