Verkoopbeleid

Verkoop huurwoningen

Leeggekomen huurwoningen worden in principe niet opnieuw verhuurd maar verkocht aan particulieren. De verkoop van woningen wordt in alle gevallen begeleid door een lokale makelaar. Het is niet mogelijk onderhands, rechtstreeks met de eigenaar, over de aankoop van woningen te onderhandelen.

Verkoop huurwoningen aan zittende huurders

Voor zittende huurders is het wellicht mogelijk de huurwoning te kopen. Indien geïnteresseerd bent uw huurwoning te kopen, kunt u de eigenaar vragen of die mogelijkheid ook voor de door u gehuurde woning beschikbaar is en tegen welke uitgangspunten. Indien u interesse heeft de door u gehuurde woning te kopen dan dient u dit schriftelijk (per post of per e-mail) aan ons kenbaar te maken. Alleen schriftelijke interesseverzoeken worden in behandeling genomen. Als na ontvangst van uw aanvraag blijkt dat een koop mogelijk is, krijgt een lokale makelaar de opdracht contact met u op te nemen om een afspraak met u te maken. Door de makelaar zal de marktwaarde van de woning worden bepaald en wordt een verkoopadvies afgegeven. Deze taxatie is vrijblijvend, er zijn geen kosten voor u aan verbonden. Uiteraard staat het u vrij om zelf een makelaar in te schakelen om voor uzelf een tegentaxatie te laten opstellen of namens u te laten onderhandelen. Het inschakelen van een eigen makelaar is dan voor eigen rekening. Indien u na de aanbieding van de makelaar van verkoop afziet, zijn hier uiteraard geen consequenties aan verbonden en wordt het huurcontract gewoon voortgezet.

Korting (langzittende) huurders

De verkoopprijs van de woning wordt door een door ons aangestelde makelaar marktconform per woning vastgesteld. Bij het bepalen van de verkoopprijs wordt geen rekening gehouden met de tijd dat de woning gehuurd is en wordt er, ongeacht hoe lang u in de woning woonachtig bent, geen korting verstrekt.